Spremljali bomo stanje 5 izbranih ptic, ki so glede na poročilo RS po 12. členu Direktive  o pticah iz leta 2008 v območju Mure (SPA Mura SI5000010) v neznanem stanju. Spremljanje bo potekalo na območju vzdolž Mure od Gornje Bistrice do konca gozdnega kompleksa Murska šuma. Cilj monitoringa izbranih vrst ptic je ugotovitev stanja ohranjenosti.

crna storklja

Prvo opazovanje ptic je potekalo že na začetku marca 2015. V Murski šumi smo našteli 26 različnih vrst ptic, v Gornji Bistrici pa 19 različnih vrst ptic.

Spremljanje stanja izbranih dvoživk, saproksilnih hroščev in sesalcev, ki so na tem območju v neugodnem stanju bomo izvedli pred in po izvedbi varstvenih ukrepov na terenu, s čimer bomo ocenili stopnjo njihove uspešnosti.