Sesalci

Spremljali bomo učinke varstvenih ukrepov za izboljšanje habitata bobra in vidre. Monitoring bo potekal na večjem teritoriju (območje mrtvega rokava in na brežinah Mure), pred in po izvedbi varstvenih ukrepov.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ptice

Monitoring črne štorklje, pivke, sršenarja, črne žolne in plašice bo potekal na poplavnem predelu vzdolž Mure od Gornje Bistrice do konca gozdnega kompleksa Murska šuma.

crna storklja-Piet Munsterman

Dvoživke

Monitoring nižinskega urha in velikega pupka bo potekal na treh lokacijah v Murski šumi, pred in po izvedbi varstvenih ukrepov.

nizinski urh-Edo van Uchelen

Hrošči

Monitoring rogača, škrlatnega kukuja in strigoša bo potekal na dveh testnih območjih v izbranih sestojih, pred in po izvedbi varstvenih ukrepov.

rogac-Al Vrezec