UPRAVLJANJE Z IZBRANIMI GOZDNIMI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI

zaključna konferenca projekta

Torek, 29. november 2016, Radenci, Slovenija

Program dogodka


Vabljena predavanja

Upravljanje Natura 2000 območij v JZ Nemčiji / Andreas Schabel

Upravljanje Natura 2000 območij in delo z deležniki državnih gozdovih v Avstriji /Anna Sophie Pirtscher

Upravljanje Natura 2000 območij v Avstriji / Gisela Proll

Upravljanje Natura 2000 območij v Italiji in integrativni princip / Giovanni Trentanovi

Predstavitev rezultatov projekta

Raziskovani habitatni tipi ob Muri / Lado Kutnar in Aleksander Marinšek

Bolezni drevja ob Muri / Nikica Ogris

Invazivne tujerodne rastline / Aleksander Marinšek in Lado Kutnar

Vidra in bober / Inštitut LUTRA

Dvoživke ob Muri / Inštitut ERICO

Ptice ob Muri / Maarten de Groot

Hrošči ob Muri / NIB

Upravljavski načrt

Varstveni ukrepi na terenu / Štefan Kovač in Gregor Božič

Upravljavski načrt / Marko Kovač in Boštjan Mali

Mnenje javnosti o Naturi 2000 in delo z njimi / Anže Japelj in sod.