dsc_0972

Aktivnost bilateralnega sodelovanja v okviru EGP (SI02) na Norveškem

Dve raziskovalki Gozdarskega inštituta Slovenije sta v zadnjem tednu oktobra 2016 potovali po Norveški.

Gozdarski muzej v Elverumu letno obišče 100.000 ljudi.

Poleg aktivne udeležbe na enajsti mednarodni konferenci o bioekonomiji in gozdni pedagogiki v Biriju, sta se srečali tudi s predstavniki gozdarstva in lovstva v okrožju Stange blizu Hamarja ter z vodjo šole na prostem (HamarNatureSchool). Obiskali sta nacionalni muzej gozdarstva, lovstva in ribištva in se seznanili z njihovimi pristopi gozdne pedagogike.

img_8032

Hamar Nature School letno izobražuje 25.000 otrok.

 

Pri načrtovanju te službene poti je bilo treba poskrbeti, da so učinki in rezultati del. obiska na Norveškem prispevali k ciljem in učinkom programskega področja ter prispevali k bilateralnim kazalnikom programa (izmenjava 2 žensk med R Slovenijo in Norveško; internetne objave na spletnih medijih partnerjev v SLO in NOR; vsaj 1 objava v strokovni gozdarski reviji; prenos dobrih praks in znanj v SLO; vzpostavljena in strokovna mreža med institucijami iz Slovenije in Norveško).

Kratek opis glavnih 3 aktivnosti:

  1. Sodelujoči raziskovalki sta se na konferenci “Bioeconomy and forest pedagogics” predstavili z 2 aktivnostima v povezavi z gozdno pedagogiko, ki sta bili razviti v okviru GoForMura. Delo Gozdarskega inštituta in Gozda eksperimentov sta predstavili na Tržnici idej.
  2. Srečali sta se z lokalnimi strokovnjaki s področja lovstva in gozdarstva in si ogledali primere dobrih praks povezanih z upravljanjem populacij bobra in načinov zmanjševanja oziroma preprečevanja konfliktnih situacij med bobrom ter človekom na območju okrožja Stange, 150 km severno od Osla.
  3. Obiskali sta Hamar Nature School in se seznanili z načini učenja v gozdnih šolah in vrtcih na Norveškem. Sodelovali sta pri izvedbi pedagogike na prostem in delu z otroci s posebnimi potrebami. Z vodjo šole sta predelali logistiko učenja na prostem in medpredmetno poučevanje.

Menimo, da je bila izmenjava raziskovalk med Slovenijo in Norveško izjemno uspešna in da se bodo pozitivni učinki kazali še v marsikateri drugi aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije.

dsc_1006

Fantastic tree – inštalacija izjemne pedagoške vrednosti v muzeju v Elverumu.

Zahvaljujemo se Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za možnost obiska Norveške v okviru Sofinanciranja aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa finančnega mehanizma EGP in Programa norveškega finančnega mehanizma in Erasmus+ projekta Green Learning Environments – Taking advantage of the stimulants in green environments for non-formal learning with children with mental disabilities and learning disorders (Green Learning Environments (GLE)) #GreenLearningEnvironments.

Intervju z vodjo Hamar nature School, objavljen v ŠOLSKIH RAZGLEDIH, januar 2017