????????????????????????????????????

Od kje izhajajo sadike hrasta doba?

Vse sadike doba, ki smo jih posadili v projektu GoForMura, so vzgojili v gozdni drevesnici Polana, ki je v upravljanju Gozdnega in lesnega gospodarstva Murska Sobota. Sadike so bile vzgojene iz semena, ki so ga nabrali v odobrenem gozdnem semenskem sestoju doba, v katastrski občini Pince.

Gozdni semenski objekt št. 3.0104 je 36 ha velik in 110 let star sestoj drevesne vrste Quercus robur L. v Murski šumi. Raste na nadmorski višini 156 m. Z izborom že vzgojenih sadik iz tega semena smo zagotovili ustrezen izvor sadik za sadnjo v predpanonski ekološki regiji oz. ekološki podregiji Murska ravan. Seme (želod) za vzgojo sadik doba so nabrali iz vsaj 50 dreves, ki so 1-2 drevesni višini narazen. Lahko ga nabiramo ročno, z grabljenjem ali s ponjavami pod drevesi.  Za zagotavljanje stabilnosti bodočega sestoja je poleg ekološke in fiziološke ustreznosti gozdnega reprodukcijskega materiala pomembno zagotoviti tudi prenos velike naravne genetske pestrosti hrasta doba iz gozda na zasnove novega sestoja. Sadili smo 3-letne sadike z višino najmanj 80 cm. Na treh objektih smo posadili skupno 23.900 sadik hrasta doba.

Seznam vseh slovenskih gozdnih semenskih objektov najdete TUKAJ.