Označevanje dreves

Označitev habitatnih dreves v obeh študijskih območjih končana

V preteklih mesecih so projektni partnerji Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije OE Murska Sobota izvedli popis in analizo mrtvega lesa ter izbor in označitev habitatnih dreves (potencialnih ekocelic) na več kot 600 ha.

Več sodelavcev se je s pomočjo podatkov iz stalnih vzorčnih ploskev premikalo po gozdnatih območjih ob Muri in na podlagi kriterijev objavljenih v Priročniku za popis izbranih habitatnih tipov (2015, str 9-10) so določili potencialne ekocelice oz. habitatna drevesa. V kolikor vas priročnik zanima, nas lahko kontaktirate na oddelek.nmgk@gmail.com.

V Murski Šumi so izbrali 30 habitatnih dreves, v Gornji Bistrici pa 14.

Kaj je habitatno drevo?

Lahko je živo ali mrtvo drevo, naseljeno z glivami ali živalmi. Taka drevesa so polna dupel, votlin ali gnezd, so večja od sosednjih dreves in nenavadnih oblik. Če imajo drevesa v krošnji suhe veje ali so brez skorje na deblu, drevesa z bulami in prevrnjena ali izruvana drevesa so lahko habitatna drevesa. Dimenzija debla (prsne premer) v primeru debelih vrb v poplavnih gozdovih ni bila najbolj optimalen znak, vendar smo jo ravno tako upoštevali.

Podatki o popisu odmrle lesne biomase:

odmrli les_podatki 2016

odmrli les_podatki_hrošči 2016