Pozdravni nagovor_190415

Pohod ob Muri v čast naši Zemlji uspešno izveden

V nedeljo, 19. aprila 2015, se je v okviru tradicionalnega Pohoda ob dnevu Zemlje v Ižakovcih lokalni javnosti predstavil projekt GoForMura. Srečanja se je udeležilo več kot 70 pohodnikov, ki so z zanimanjem prisluhnili opisu študijskih območij Gornja Bistrica in Murska šuma in prihodnjim aktivnostih na njih. Pohoda so se udeležili tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine LUTRA ter lokalnih turističnih društev iz Prekmurja in Prlekije.

Krajši pozdravni nagovor v Ižakovcih je imel vodja OE Zavoda za gozdove Murska Sobota g. Štefan Kovač. Dogodek je bil namenjen seznanjanju javnosti z območjem Natura 2000, ki je razglašeno ob reki Muri od Ižakovcev do hrvaške meje. Predstavljen je bil glavni cilj projekta GoForMura – učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000. Do tega cilja pa vodijo mnoge aktivnosti, ki jih bomo v sklopu projektnih obvez izvedli v letih 2015 in 2016.

Pohod ob Muri_190415 (17)Pohodniki so aktivno sodelovali pri izvedbi izobraževalne delavnice v Melincih . Poleg osveščanja o pomenu območij Natura 2000 ob Muri smo jih spraševali tudi po mnenju, izkušnjah in zaznavi sprememb, ki so jih v zadnjih 40 letih opazili v živalstvu in rastlinstvu ob Muri (po melioracijah, nasipih…).Pohod ob Muri_190415 (15)

Rezultati kažejo, da se ljudje spoznavajo z območji Natura 2000 predvsem s pomočjo novic v (lokalnih) medijih, z internetnimi objavami, z informativnimi tablami preteklih projektov. Nekaj pohodnikov  o Naturi 2000 še ni nič slišalo. Spremembe, ki jih ljudje opazijo v naravi, pa so povezane z izvedenimi tehničnimi ukrepi ob Muri (zmanjšanje poplav, čistejša voda, manj rib, manj nanešenega proda …), intenzivnostjo gospodarjenja v gozdovih (intenzivnejše sečnje, urejanje cestne infrastrukture…), poškodbami dreves ob strugah zaradi bobra, itd.