Gozdarski inštitut Slovenije vas v sodelovanju s projektnimi partnerji vabi na predstavitev projekta GoForMura. Srečanje bo potekalo v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani in sicer v četrtek, 5. marca 2015, s pričetkom ob 9:30 uri. Zaključek je predviden ob 13:00 uri. Prvi del srečanja je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti z vsebino in cilji projekta. V drugem delu srečanja pa se bomo sestali projektni partnerji za namen koordinacije projekta.

PROGRAM SREČANJAPredstavitev projekta

09:00 – 9:30 Sprejem udeležencev
09:30 – 09:35 Uvodni pozdrav (Primož Simončič, direktor GIS)
09:35 – 09:45 Potek srečanja in kratka predstavitev projekta (Marko Kovač, GIS)
09:45 – 10:00 Predstavitev DS 2: Informiranje in obveščanje (Špela Planinšek, Saša Vochl, GIS)
10:00 – 10:15 Predstavitev DS 3: Varstveni ukrepi na terenu (Štefan Kovač, Branko Vajndorfer, ZGS)
10:15 – 10:35 Predstavitev DS 4: Spremljanje stanja (Marjana Hönigsfeld Adamič, LUTRA, Maarten de Groot, GIS)
10:35 – 10:50 Predstavitev DS 5: Analiza stanja in izdelava upravljavskega načrta (Boštjan Mali, GIS)
10:50 – 11:30 Odmor

Srečanje projektnih partnerjev

11:30 – 11:45 Imenovanje upravnega in nadzornega odbora (moderator Andreja Ferreira, GIS)
11:45 – 12:00 Projektno poročanje (Polona Vukovič, Andreja Ferreira, GIS)
12:00 – 13:00 Razno – predlogi, vprašanja… (Marko Kovač in Andreja Ferreira, GIS)