Projektni partnerji in člani nadzornega odbora projekta GoForMura smo se včeraj intenzivno spoznavali s študijskima območjema Murska Šuma in Gornja Bistrica.