Trosišča javorovega raka na deblu (foto: Jurc D.)

Popis aktualnih bolezni dreves v Prekmurju zaključen

Na testnih območjih Gornje Bistrice in Murske šume je potekal terenski popis bolezni dreves.

V terenskem popisu aktualnih bolezni na gozdnem drevju, ki se je intenzivno začel julija 2015, sta sodelavca Gozdarskega inštituta Slovenija, dr. Nikica Ogris in dr. Dušan Jurc, popisala množico bolezni. Površina monitoringa je bila nad 600 ha, skupna dolžina popisnih transektov pa nad 30 km.

Eutypella parasitica - javorov rak - Jurc

Izgled javorovega raka na deblu maklena (foto: Jurc D.)

Ena od bolezni, ki sta jo izpostavila je JAVOROV RAK (Eutypella parasitica R.W. Davidson & R.C. Lorenz (1938)), ki sta ga našla predvsem na maklenu. Več o tej bolezni lahko preberete na portalu Varstvo gozdov.

Ganoderma spp. Jurc

Trohnobna gliva (foto: Jurc D.)

Opazila pa sta tudi trohnobno glivo listavcev SPLOŠČENO POLOŠČENKO (več o rodu Ganoderma).

Zbrani podatki  bodo omogočili oceno ogroženosti habitatnih tipov ter morebitne preventivne smernice za ukrepanje ob izbruhih bolezni.