????????????????????????????????????

Prvi nasad z avtohtonim črnim topolom (Populus nigra L.) v Sloveniji

V okviru projekta GoForMura smo v mesecu decembru 2015 osnovali prvi nasad z avtohtonim črnim topolom (Populus nigra L.) v Sloveniji. Nasad smo osnovali na območju nekdanjega starejšega nasada topolovih križancev. Posadili smo 675 enoletnih sadik, ki so v višino merile od 2 m do 3,5 m. Gostota sadnje je 625 sadik / ha.

Vse sadike črnega topola, ki jih sadimo v projektu GoForMura, so vzgojili v registrirani gozdni drevesnici Gozdnega in lesnega gospodarstva Murska Sobota v Ižakovcih. Sadike so vzgojene iz potaknjencev, ki so jih pridobili iz enoletnih pokončnih odganjkov (šibe) dreves v gozdnem genskem rezervatu avtohtonega črnega topola ob reki Muri.

INFORMACIJE o pridobivanju potaknjencev za vegetativno razmnoževanje črnega topola in vzgojo sadik najdete tukaj.

Sadike topola so bile visoke 2 m.

Sadike topola so bile visoke več kot 2 m.

 

Priprava sadik za prevoz v Mursko šumo

Priprava sadik za prevoz v Mursko šumo

 

Evropski črni topol (Populus nigra L.)

Evropski črni topol je tipična vrsta aluvialnih gozdov številnih rek in njihovih pritokov. V višino lahko zraste tudi do 50 m. Črni topol je dvodomna rastlina in vetrocvetna vrsta. Seme ostane kaljivo le kratek čas. Z biološko–ekološkega vidika je črni topol nenadomestljiva drevesna vrsta, ki lahko gradi nižinske obvodne loge, ki jih občasno poplavljajo visoke vode. Je tudi ekonomsko pomembno drevo. Uporabljamo ga predvsem kot izhodiščni material pri žlahtnjenju in za pridobivane visoko produktivnih topolovih križancev. Črni topol se kot pionir pojavlja na mladih, pogosto poplavljenih rečnih nanosih in vpliva na izboljšanje rastiščnih razmer za naselitev ekološko bolj zahtevnih drevesnih vrst. Kot čisto vrsto ga zaradi njegove ekološke plastičnosti uporabljamo tudi za varovanje tal in pogozdovanje v onesnaženih industrijskih conah. Vegetativna obnova po sečnji na panj je velika.