izgled obrazca za popis bolezni_Ogris_teren

Popis bolezni v študijskih območjih Murska Šuma in Gornja Bistrica

Popis bolezni za oceno ogroženosti habitatnih tipov sta julija in avgusta 2016 opravila prof. dr. Dušan Jurc in dr. Nikica Ogris iz Gozdarskega inštituta Slovenije. V nadaljevanju lahko preberete povzetek njunega dela:

Popis bolezni sva opravila po metodi nelinearnih transektov širine 5 m, tj. 2,5 m levo in desno od roba poti. Pri popisu sva upoštevala tako zdrava kot bolna drevesa, vendar samo drevesa, ki so imela prsni premer večji kot 10 cm.

Popis bolezni sva opravila s tabličnim računalnikom z operacijskim sistemom Android 4.2, diagonala zaslona 10,1″, za katerega je N. Ogris razvil namensko aplikacijo za popis bolezni po metodi nelinearnih transektov. Tablična aplikacija je vključevala interaktivno karto (grafične podlage DOF, TK25, gozdni odseki, ceste), obrazec za popis zdravih dreves (beleženje lokacije in drevesne vrste) in obrazec za popis bolnih dreves (beleženje lokacije, drevesne vrste, bolezni, prizadeti del, jakost poškodbe, poškodba debla, predlagan ukrep, opomba).

Popisala sva drevesa na dolžini 25,8 km transektov (od tega 16,3 km v Murski Šumi in 9,5 km v Gornji Bistrici), kar ustreza površini 12,9 ha.

Opravljeni nelinearni transekti na objektu Murska Šuma (karto pripravil N. Ogris; grafična podlaga DOF, GURS)

Popisala sva 2.726 zdravih dreves, 3.902 bolnih dreves, tj. skupaj 6.628 dreves. Zabeležila sva 4.060 poškodb (vsako drevo jih je lahko imelo več) zaradi 47 različnih povzročiteljev. Najpogosteje zabeleženo zdravo drevo je bil beli gaber in maklen. Najpogosteje zabeleženo bolno drevo je bil: jesen, hrast, vrba in črna jelša. Najpogostejša bolezen je bila: jesenov ožig, kompleksna bolezen, mehanska poškodba in neznan vzrok.

Sestoj jesena propada zaradi jesenovega ožiga (foto. D. Jurc)

Končen rezultat celotnega terenskega dela in obdelave podatkov bo poročilo in ocena ogroženosti habitatnih tipov zaradi bolezni in opredelitev ukrepov.

Zapisal: N. Ogris