sušenje jelše_Jurc

Zakaj se sušijo črne jelše ?

V Prekmurju (Črni log) smo gozdarji l.2015 opazili obširna sušenja jelševih gozdov. Z raziskavo na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ugotovili, da je sušenje povzročila jelševa fitoftora (glivolika alga). Dolgotrajne poplave so zmanjšale odpornost jelševih dreves in plavajoče zoospore jelševe fitoftore so okužile velike površine jelševih gozdov. Priporoča se čimprejšnji posek okuženih dreves jelše (Alnus glutinosa) in premislek o tem ali bi zasnovali nekoliko bolj mešane sestoje (z vrbami, vezom, brestom, čremso…), če bodo take poplave pogoste.
Več informacij najdete  v poročilu Gozdarskega inštituta Slovenije.

Prenesi (PDF, 1.27MB)


Ogled filma o jelšah: http://4d.rtvslo.si/…/gozdovi-slovenije-dokumenta…/169752080