Odmrla biomasa glede na tip lesa_mehki listavci in trdi listavci_GornjaBistrica

Odmrla biomasa v prekmurskih gozdovih

Podajamo vam preliminarne kartne prikaze sestave in količine odmrle lesne biomase v študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica. Snemanje podatkov je potekalo v zahtevnih pogojih maja in junija 2015. Na ploskvah smo merili naslednje tipe odmrle biomase:

  • Ležeče odmrlo drevo (podrtica) je vsako odmrlo drevo, katerega kot med deblom in tlemi je manjši od 45o; drugače je to stoječe odmrlo drevo (sušica).
  • Stoječe odmrlo drevo (sušica).
  • Panj (štor) je del drevesa, ki po sečnji ostane na mestu, kjer je raslo drevo.
  • Štrcelj je stoječi odlomljeni del debla drevesa (sušica ali podrtica brez vej).
  • Kos je vsak večji lesni kos ali del drevesa, ki presega določene minimalne dimenzije (L ≥ 0,5 m).

Več o načinu meritev odmrle biomase na terenu lahko preberete v priročniku Monitoring gozdov…(Kovač in sod.,2014).

Priročnik vam na povpraševanje tudi pošljemo.