Entries by GoForMura

Popis bolezni v študijskih območjih Murska Šuma in Gornja Bistrica

Popis bolezni za oceno ogroženosti habitatnih tipov sta julija in avgusta 2016 opravila prof. dr. Dušan Jurc in dr. Nikica Ogris iz Gozdarskega inštituta Slovenije. V nadaljevanju lahko preberete povzetek njunega dela: Popis bolezni sva opravila po metodi nelinearnih transektov širine 5 m, tj. 2,5 m levo in desno od roba poti. Pri popisu sva […]

Prvi nasad z avtohtonim črnim topolom (Populus nigra L.) v Sloveniji

V okviru projekta GoForMura smo v mesecu decembru 2015 osnovali prvi nasad z avtohtonim črnim topolom (Populus nigra L.) v Sloveniji. Nasad smo osnovali na območju nekdanjega starejšega nasada topolovih križancev. Posadili smo 675 enoletnih sadik, ki so v višino merile od 2 m do 3,5 m. Gostota sadnje je 625 sadik / ha. Vse […]

Populacija bobra v Murski šumi narašča

V pomladi 2016 smo pospešili raziskave, ki so namenjene populaciji bobra, njegovem statusu in razvoju ter učinkom na kmetijske površine in gozdove. Pri tem nam s svojimi dragocenimi znanji pomaga tudi dr. Duncan Halley iz Norveškega inštituta za naravno dediščino NINA (več o tem), ki se je prejšnji teden z nami podal na teren ob […]

Odmrla biomasa v prekmurskih gozdovih

Podajamo vam preliminarne kartne prikaze sestave in količine odmrle lesne biomase v študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica. Snemanje podatkov je potekalo v zahtevnih pogojih maja in junija 2015. Na ploskvah smo merili naslednje tipe odmrle biomase: Ležeče odmrlo drevo (podrtica) je vsako odmrlo drevo, katerega kot med deblom in tlemi je manjši od […]

Zakaj se sušijo črne jelše ?

V Prekmurju (Črni log) smo gozdarji l.2015 opazili obširna sušenja jelševih gozdov. Z raziskavo na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ugotovili, da je sušenje povzročila jelševa fitoftora (glivolika alga). Dolgotrajne poplave so zmanjšale odpornost jelševih dreves in plavajoče zoospore jelševe fitoftore so okužile velike površine jelševih gozdov. Priporoča se čimprejšnji posek okuženih dreves jelše (Alnus glutinosa) […]

Med delom naleteli na 60 m dolg ostanek trase ozkotirne gozdne železnice

Ko smo novembra 2015 v okviru projekta GoForMura na študijskem območju v Murski šumi zakoličevali, označevali in pripravljali sadilno površino za sadnjo črnega topola, smo naleteli na okoli 60 m dolg ostanek trase ozkotirne gozdne železnice! Za izkoriščanje 3300 ha gozdov so pričeli leta 1917 graditi gozdno železnico s tirno širino 76 cm od železniške […]

Od kje izhajajo sadike hrasta doba?

Vse sadike doba, ki smo jih posadili v projektu GoForMura, so vzgojili v gozdni drevesnici Polana, ki je v upravljanju Gozdnega in lesnega gospodarstva Murska Sobota. Sadike so bile vzgojene iz semena, ki so ga nabrali v odobrenem gozdnem semenskem sestoju doba, v katastrski občini Pince. Gozdni semenski objekt št. 3.0104 je 36 ha velik […]

Počasi stopamo v zadnje dni leta 2015 …

Projekt GoForMura je prehodil že skoraj polovico poti in postal bogatejši za nova znanja, doživetja, prijateljstva. Še več pa pričakujemo od leta 2016, ko se bo že bližal cilju. Hvala vsem, ki ste in boste tudi v prihodnje prispevali k uresničitvi zastavljenih nalog.

LIKOVNI NATEČAJ “SKRIVNOSTI GOZDOV OB MURI” vabi k sodelovanju

Dobra in inovativna okoljska vzgoja otrok je eden izmed rezultatov projekta GoForMura. Skupina sodelavcev Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine že od pomladi intenzivno deluje in ustvarja nove igre in nove učne pristope, da bi bilo učenje naravoslovja lažje, boljše, domišljeno. Včasih pa pomaga, če se vrneš v čas, ko dreves in reke […]