Entries by GoForMura

Uspešen zaključek delavnice projekta GoForMura za širšo javnost

Objava in fotografije iz delavnice (vir: Pomurec.com) Objava o rezultatih delavnice (vir: Večer) Facebook objava o dogodku (vir: FB) Vabilo z dne 29.09.2015 Spoštovani sledilci projekta GoForMura in vsi, ki vas zanima razvoj gozdnatih območij Natura 2000 v Prekmurju!  V Lendavi bo 13.-14. oktobra 2015, pod okriljem projekta GoForMura, potekala delavnica za širšo javnost »UPRAVLJANJE […]

Popis aktualnih bolezni dreves v Prekmurju zaključen

Na testnih območjih Gornje Bistrice in Murske šume je potekal terenski popis bolezni dreves. V terenskem popisu aktualnih bolezni na gozdnem drevju, ki se je intenzivno začel julija 2015, sta sodelavca Gozdarskega inštituta Slovenija, dr. Nikica Ogris in dr. Dušan Jurc, popisala množico bolezni. Površina monitoringa je bila nad 600 ha, skupna dolžina popisnih transektov […]

Terenski popis obmurskih gozdov v številkah

Od 26.5. do 17.6. 2015 je na testnih območjih Gornje Bistrice in Murske šume potekal popis dveh gozdnih habitatnih tipov (GHT): poplavnih hrastovo-jesenovo-brestovih gozdov in obrečnih vrbovij, jelševij in jesenovij. Za določanje sedanjega stanja so bili uporabljeni razpoložljivi gozdarski terenski podatki in karte ter dosedanji popisi vrst. Z vzorčno metodo smo na terenu preverjali in […]

Mreža ploskev za kartiranje gozdnih habitatnih tipov, popis mrtvega lesa in habitatnih dreves

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi v Murski šumi in Gornji Bistrici sta glavna habitatna tipa, ki ju obravnava projekt GoForMura. V terenskih popisih, ki so se intenzivno začeli junija 2015, bomo sodelavci iz Gozdarskega inštituta Slovenija in Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, popisali 130 ploskev z radijem R = […]

Terensko delo ob Muri v polnem razmahu

Na študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica se je v preteklem tednu začelo intenzivno obdobje popisovanja terenskih značilnosti habitatnih tipov “Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja” in “Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi”. Na terenu so terenske ekipe iz Gozdarskega inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije, katerih naloga je zbrati dendrometrijske podatke o sestojih, obnoviti evidence o habitatnih […]

Gozdarski inštitut je poživil Beltinski park

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projektov GoForMura ter Life+ LifeGenMon izvedel delavnico, ki je 25. maja 2015 polepšala Dan mladosti kar 64 otrokom OŠ Beltinci. Skupaj smo opazovali in opisali različne življenjske prostore rastlin in živali Prekmurja, opazovali odraščanje dreves, spoznali vidro in bobra ter se igrali in ustvarjali pod krošnjami dreves.  Seminar je […]

Projektni obveščevalec vas pričakuje…

Izdali smo prvo številko spletnega novičnika, ki vas bo seznanjal z našimi aktivnostmi na terenu! Na naši spletni strani smo mu dodelili poseben prostor: http://goformura.gozdis.si/novicnik/ Vabljeni na ogled!

Pohod ob Muri v čast naši Zemlji uspešno izveden

V nedeljo, 19. aprila 2015, se je v okviru tradicionalnega Pohoda ob dnevu Zemlje v Ižakovcih lokalni javnosti predstavil projekt GoForMura. Srečanja se je udeležilo več kot 70 pohodnikov, ki so z zanimanjem prisluhnili opisu študijskih območij Gornja Bistrica in Murska šuma in prihodnjim aktivnostih na njih. Pohoda so se udeležili tudi predstavniki Zavoda za […]